Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Το αναπτυσσόμενο έμβρυο


Η εξέλιξη του εμβρύου διαιρείται σε τρία στάδια, τα τρίμηνα, 13 περίπου εβδομάδων το καθένα. Με το τέ­λος του πρώτου τριμήνου, τα κύρια όργανα του εμβρύ­ου έχουν αναπτυχθεί. Στη διάρκεια του δεύτερου τρι­μήνου, το έμβρυο μεγαλώνει γρήγορα και αρχίζετε να αισθάνεστε τις κινήσεις του. Στη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, το έμβρυο συνεχίζει να μεγαλώνει και να παίρνει βάρος.Από τη σύλληψη μέχρι τη γέννηση το γονιμοποιημένο ωάριο λέγεται έμβρυο.Μετά τη γονιμοποίηση, το ωάριο αρχίζει να διαιρείται σε μια μάζα κυττάρων . Μεταξύ 5 και 8 ημερώAν μετά τη γονι­μοποίηση, αυτή η μάζα κυττάρων (που λέγεται βλαστίδιο) εμφυτεύεται στο ενδο­θήλιο της μήτρας. Το βλαστίδιο έχει μια εσωτερική ομά­δα κυττάρων που θα σχημα­τίσουν το έμβρυο κι έναν εξωτερικό χιτώνα που είναι γνωστός σαν τροφοβλάστη.
 Μερικά κύτταρα της τροφοβλάστης αρχίζουν να σχημα­τίζουν τον πλακούντα. Άλλα κύτταρα της τροφοβλάστης θα σχηματίσουν τις μεμβρά­νες που περιβάλλουν το έμ­βρυο, οι οποίες λέγονται αμνιακός σάκος. Η εσωτερι­κή ομάδα κυττά­ρων οργανώνεται σε τρεις χωριστούς χιτώνες: το εξώδερμα,το μεσόδερμα και το ενδόδερμα, τα οποία θα σχηματίσουν δια­φορετικά μέρη του εμβρύου.Με το τέλος της πέμπτης εβδομάδας, έχει δημιουργη­θεί το βασικό ανθρώπινο σχήμα . Τα χέρια και τα πόδια σχηματί­ζονται. Τα μάτια, η μύτη και το στόμα αρχίζουν να γίνο­νται ορατά. Ο ομφάλιος λώ­ρος έχει σχηματιστεί. 6 εβδομάδεςΜήκο5: 12 χιλιοστάΣχηματίζεται το κεφάλι του εμβρύου και αναπτύσσονται ο εγκέφαλος, ο νωτιαίος μυε­λός και το νευρικό σύστημα. Υπάρχουν τέσσερα ρηχά βα­θουλώματα στο κεφάλι του, που αργότερα θα γίνουν τα μάτια και τα αφτιά. Η κοιλιά και το πεπτικό σύστημα αρχί­ζουν ν΄ αναπτύσσονται -το έμβρυο τώρα έχει πρωτόγο­νες μορφές σιαγόνων, στόματος και στομαχιού. Η καρδιά, που ακόμα είναι ένας σωλή­νας, μπορεί να φανεί σαν ένα εξόγκωμα στο μπροστινό μέρος του στήθους και θ΄ αρχίσει να χτυπάει με το τέλος της έκτης εβδομάδας. Μύες αρχί­ζουν να σχηματίζονται, πάνω από τους οποίους αρχίζει να αναπτύσσεται δέρμα.

8 εβδομάδες
Μήκος: 25 χιλιοστά. Όλα τα κύρια εσωτερικά όρ­γανα έχουν σχηματιστεί. Τα πόδια και τα χέρια φαίνονται καθαρά με ώμους, αγκώνες, ισχία και γόνατα. Τα δάχτυλα χεριών και ποδιών ξεχωρί­ζουν, αν και ενώνονται ακό­μα με υμένες από δέρμα.Τα αιμοσφαίρια έχουν δημιουργηθεί και το αίμα κυκλοφορεί στο σώμα του εμβρύου μέσα σε πρωτόγονα αιμοφόρα αγγεία. Τα μάτια,η μύτη και το στόμα του εμβρύου είναι πιο ευδιάκριτα.Τ΄ αφτιά αρχίζουν να
σχηματίζονται σαν «μάτια» σε κάθε πλευρά του κεφαλιού. Το έμ­βρυο αρχίζει να κινείται.

12 εβδομάδες

Μήκος: 75 χιλιοστά. Βάρος: 45 γραμμάρια. Το έμβρυο μετασχηματίζεται σε μια πιο ανθρώπινη μορ­φή τώρα, αν και το κεφάλι του είναι μεγάλο -αναλογικά με το σώμα του και τα μέλη είναι ακόμα μικρά. Τα δάχτυ­λα χεριών και ποδιών έχουν σχηματιστεί πλήρως, με νύ­χια. Τα εξωτερικά γεννητικά όργανα έχουν σχηματιστεί.

16 εβδομάδες

Μήκος: 15 εκατοστά. Βάρος: 133 γραμμάρια. Τα άκρα και οι αρθρώσεις του εμβρύου έχουν αναπτυ­χθεί πλήρως και οι μύες δυ­ναμώνουν. Το έμβρυο τώρα έχει ήδη τα δικά του δακτυλι­κά αποτυπώματα. Κάνει ζωηρές κινήσεις, αν και η γυναίκα δεν τις αισθάνεται πάντα σ΄ αυτό το πρώιμο στάδιο. Στη διάρκεια της υπόλοιπης εγκυμοσύνης, το έμβρυο μεγαλώνει και τα εσωτερικά όρ­γανα ωριμάζουν. Λεπτό,απαλό μαλλί (που λέγεται χνούδι) αναπτύσσεται στο σώμα του εμβρύου και αρχί­ζουν να φυτρώνουν φρύδια και βλεφαρίδες. Οι παλμοί της καρδιάς του εμβρύου μπορεί ν΄ ακουστούν με συ­σκευή υπερήχων.

20 εβδομάδες

Μήκος: 25 εκατοστά Βάρος: 336 γραμμάρια. Το έμβρυο τώρα μεγαλώνει γρήγορα και τα πόδια και τα χέρια έχουν διαστάσεις ανά­λογες με το υπόλοιπο σώμα. Η γυναίκα μπορεί τώρα να νιώθει τις κινήσεις του εμ­βρύου σαν ασθενή φτερουγί­σματα μέσα στην κοιλιά της. Στις σιαγόνες του εμβρύου σχηματίζονται δόντια και μαλλιά φυτρώνουν στο κεφά­λι του.

24 εβδομάδες
Μήκο5: 33 εκατοστά Βάρο5: 570 γραμμάρια. Το έμβρυο συνεχίζει να με­γαλώνει γρήγορα, αν και δεν έχει ακόμα αρχίσει ν΄ απο­θηκεύει λίπος. Τα μάτια φαίνονται να προεξέχουν από το πρόσωπο. Το έμβρυο μπορεί να έχει λόξυγκα, να βήχει και να βυζαίνει τον αντίχειρά του.

32 εβδομάδες

Μήκος: 40 εκατοστά Βάρος: 1.373 γραμμάρια. Το κεφάλι τώρα έχει τις ίδιες αναλογίες με το σώμα, τις οποίες θα έχει και κατά τη γέννηση. Το σώμα του εμβρύου είναι καλυμμένο με μια κηρώδη ουσία που λέγε­ται σμήγμα, η οποία προστα­τεύει το δέρμα. Στις πιο πολλές περιπτώσεις, το μωρό βρίσκεται με το κεφάλι προς τα κάτω, προς την πύελο. Η γυναίκα μπορεί εύκολα να αισθανθεί τις ζωηρές κινή­σεις του εμβρύου.

36 εβδομάδες

Μήκος: 45 εκατοστά. Βάρος: 2.285 γραμμάρια. Το έμβρυο τώρα γεμίζει τη μήτρα και η γυναίκα μπορεί να νιώσει πιο έντονα τις κι­νήσεις του. Το κεφάλι μπορεί να έχει κατεβεί στην περιοχή της πυέλου, προετοιμαζόμε­νο για τη γέννηση. Το σώμα του εμβρύου γίνεται πιο στρογγυλεμένο, καθώς απο­θηκεύεται περισσότερο λί­πος. Οι ίριδες των ματιών του εμβρύου είναι γαλάζιες και τα μαλλιά στο κεφάλι του μπορεί να έχουν μήκος μέ­χρι 5 εκατοστά. Τα νύχια του εμβρύου έχουν μεγαλώ­σει μέχρι τις άκρες των δα­κτύλων των ποδιών και των χεριών. Σ΄ ένα αρσενικό έμ­βρυο, οι όρχεις πρέπεινα έχουν κατέβει από μέσα από το σώμα του.

40 εβδομάδες
Μήκος: 50 εκατοστά. Βάρος: 3.287 γραμμάρια. Το έμβρυο τώρα έχειαναπτυχθεί πλήρως.Όταν το έμβρυο είναι ξύπνιο, τα μάτια του είναι ανοικτά και μπορεί να
διακρίνειφως καισκοτάδι. Τοπερισσότερο σμήγμα έχει φύγει από το σώμα και παραμένει μόνο στις πτυχές γύρω από το λαιμό, τις μασχάλες και τη βουβωνική χώρα. Το περισσότερο από το απαλό χνούδι έχει εξαφανιστεί.


Πηγή
http://www.healthierworld.gr